Ziemia Legnicka, podobnie jak region Dolnego Śląska, posiada bardzo bogatą i ciekawą historię. Dogodne położenie, a także liczne bogactwa naturalne sprawiły, że o panowanie nad nią walczyli władcy wielu narodów. Od początku X wieku tereny nad Odrą i Kaczawą należały do polskich Piastów. Od XIII wieku rozpoczynają się walki o objęcie panowania przez Czechów, Szwedów, Austriaków i Prusaków. W wieku XVIII Ziemia Legnicka została na długie lata zajęta przez państwo pruskie.

W pobliżu Legnicy miały miejsce znaczące bitwy, których wynik rozstrzygał o losach Europy i wielu państw:

 

  • Bitwa pod Legnicą z 9 kwietna 1241 r. podczas której książę Henryk Pobożny stojąc na czelezgromadzonych wojsk powstrzymał tatarską nawałę,
  • Bitwa pod Lipcami z 13 maja 1634 r jedna z wielu stoczonych podczas Wojny Trzydziestoletniej, w której zmierzyły się ze sobą wojska cesarskie i saksońskie,
  • Bitwa pod Pątnowem z 15 sierpnia 1760 r. która miała miejsce podczas trwania Wojny Siedmioletniej, kiedy Prusacy stanęli na przeciw Austriaków,
  • Bitwa nad Kaczawą z 26 sierpnia 1813 r. koalicyjne wojska prusko-rosyjskie stanęły do walki z armią napoleońską.

 

W XIX stuleciu postępująca rewolucja przemysłowa i rozwój kapitalizmu przyniosły zdecydowany wzrost poziomu uprzemysłowienia naszego regionu. Powstały nowe drogi i linie kolejowe, szpitale, szkoły, siedziby urzędów, koszary wojskowe, rozwinął się przemysł maszynowy i rolno-spożywczy.

Po I wojnie światowej nastąpił okres trudności gospodarczych, zubożenia i inflacji. W latach trzydziestych zbrojenia III Rzeszy przyczyniły się do pewnego ożywienia gospodarki.

Po zakończeniu II wojny światowej Dolny Śląsk stał się częścią państwa polskiego i stał się nową ojczyzną dla wielu Polaków przesiedlonych z terenów wschodnich przedwojennej Polski. Do lat siedemdziesiątych trwał tutaj jednak okres stagnacji spowodowany głównie stacjonowaniem w Legnicy i okolicach radzieckiego garnizonu wojskowego, który dla swoich potrzeb zajmował najważniejsze obiekty koszarowe, przemysłowe, szpitalne i kulturalne. Istotne ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero po odkryciu złóż miedzi, po utworzeniu w Legnicy siedziby województwa, a także po ostatecznym opuszczeniu terytorium Polski przez wojska radzieckie.