W powiecie legnickim wytyczono wiele szlaków turystycznych, które promują cenne pod względem historycznym budowle, parki rezydencjalne, wydarzenia historyczne, ślady dawnej i obecnej twórczości oraz obszary o dużych walorach przyrodniczych. Ze względu na nizinny charakter regionu najkorzystniej jest wyruszyć na trasę na rowerach, popularyzując tym samym wypoczynek aktywny. Wyznaczone głównie przez PTTK szlaki służą do uprawiania turystyki kwalifikowanej i stanowią produkt łączący kraje, regiony, miejscowości oraz ich mieszkańców.

Lp. Nazwa Trasa Długość (km)
1. Szlak Bitwy nad Kaczawą z 1813r.

Dunino - Krajów - 4,7 km
Winnica - 7,0 km
Bielowice 9,5 km
Warmątowice Sienkiewiczowskie 13,0 km
Tyńczyk 15,5 km
Janowice Duże 17,9 km
Dunino 20,0 km

20,0 km
2. Szlak Bitwy 1241 roku

Legnica PKP - Legnica-Piekary - 4,0 km
Bartoszów - 6,5 km
Legnickie Pole - 12,0 km

12,0 km
3. Szlak dookoła Legnicy
odcinek 1

Jaśkowice – Jezioro Kunickie - 3,5 km
Spalona - 7,0 km
Bieniowice - 9,5 km
Szczytniki - 11,0 km
Buczynka - 15,0 km
Raszówka. - 22,5 km

22,5 km
4. Szlak dookoła Legnicy
odcinek 2

Raszówka – Kochlice - 2,0 km
Głuchowice - 3,5 km
Grzymalin - 6,7 km
Jakuszów - 10,2 km
Jezierzany - 12,0 km

12,0 km
5. Szlak dookoła Legnicy
odcinek 3

Jezierzany – Ulesie - 1,5 km
Lipce -2,3 km
Jaszków - 4,4 km
Czerwony Kościół - 7,5 km
Pawłowice Małe - 9,0 km

9,0 km
6. Szlak dookoła Legnicy
odcinek 4

Pawłowice Małe - Szymanowice - 1,0 km
Smokowice - 2,0 km
Dunino - 5,0 km
Janowice Duże - 7,3 km
Tyńczyk - 9,1 km
Warmątowice (2 km do PKP w Przybyłowicach) - 10,2 km

10,2 km
7. Szlak dookoła Legnicy
odcinek 5

Przybyłowice – Kojszków - 2,1 km
Raczkowa - 3,9 km
Gniewomierz - 6,7 km
węzeł szlaków - 8,7 km
Koskowice - 10,5 km
Grzybiany - 13,5 km
Rosochata - 16,0 km
Jaśkowice - 17,5 km

17,5 km
8. Szlak Tarninów

Legnickie Pole – Jezioro Koskowickie - 5,0 km
Grzybiany - 6,5 km
Rosochata - 9,0 km
Szczedrzykowice PKP - 13,2 km
Szczedrzykowice - 14,7 km
Prochowice - 20,2 km

20,0 km
9. Szlak nad Nysą Szaloną

Wilczyce PKP – Wilczyce - 1,0 km
Dunino - 3,3 km
Krajów - 6,8 km
Winnica - 8,5 km
Słup - 11,5 km
Męcinka - 16,5 km
Polana pod Górzcem - 19,0 km

19,0 km
10. Szlak Wygasłych Wulkanów Legnickie Pole /WPK/, - Mikołajowice - 3,9 km
Pawłowice- 6,5 km
10,0 km
11. Szlak ŚW. Jakuba Kawice - 1.0 km
Prochowice - 7,1 km
Grzybiany - 20 km
Legnickie Pole - 27,5 km
Krotoszyce - 52 km
52,0 km
12. Szlak Polskiej Miedzi Krotoszyce - Wilczyce 1 km
Szymanowice - 4,1 km
Smokowice - 5,1 km
Pawłowice Małe - 8,5 km
Białka - 11,0 km
Legnica - 12,3 km
Piątnica - 15,2 km
Rzeszotary - 19,2 km
Kochlice - 22,3 km
Głuchowice - 23,5 km
23,5 km
13. Szlak Cystersów Rogów Legnicki - 1,5 km
Kawice - 5,5 km
Prochwowice - 11,5 km
Kunice - 21,5 km
Legnica- 28,0 km
Złotniki - 35,0km
Kościelec - 34,0 km
Tyńczyk Legnicki - 36,5 km
Winnica - 40,0 km
Bielowice - 44,2 km
44,2 km
14. Szlak Zabytków Rogów Legnicki - 5,0 km
Nowiny - 6,7 km
Prochowice - 9,2 km
Gromadzyn - 15,0 km
15,0 km
15. Szlak II Armi Wojska Polskiego Strzałkowice - 0,0 km
Koskowice - 16,2 km
Legnica - 22,8 km
Studnica - 34,2 km
Chojnów - 41,7 km
Krzywa - 51,5 km
Okmiany - 55,8 km
55,8 km
16. Szlak Spacerowy Niedzwiedzice - 2,5 km
Biała - 7,0 km
Zamienice - 10,5 km
Czernikowice - 12,5 km
Biskupin - 18,0 km
Brzozy -31,0 km
31,0 km
17. Szlak Przez Wał Okmiański Okmiany - Garnczary - 10,0 km 10,0 km
18. Szlak Nadodrzański Prochowice – Dolina Odry -4,0 km
4,0 km
19. Szlak Łącznikowy (dojściowy) Stacja PKP Przybyłowice – Koiszków 1,5 km
1,5 km
20. Szlak Spacerowy Modła – Rokitki - 13,0 km
13,0 km
21. Szlak Tatarów Prochowice – Szczedrzykowice – Grzybiany - Legnickie Pole- 22,0 km
22,0 km
Razem 424,2 km

 

Szlak Bitwy nad Kaczawą z 1813 roku

trasa bitwy Bitwa nad Kaczawą rozegrała się 26 VIII 1813 r. na prawym brzegu Nysy Szalonej, pomiędzy Warmątowicami, Bielowicami, Winnicą i Janowicami Dużymi. Armia rosyjsko-pruska, dowodzona przez pruskiego feldmarszałka Lebrechta von Bluchera, pokonała napoleońską Armię Bobru marszałka MacDonalda.

W roku 1909, w Duninie wzniesiono pawilon muzealny, który przetrwał do dziś. W tym czasie powstało wiele pomników, tablic pamiątkowych i obelisków - w Legnicy, Krotoszycach, Chojnowie, Złotoryi, Lwówku Śląskim, Budziszowie, Brachowie, Krajowie, Smokowicach, Bielowicach, Warmątowicach, Legnickim Polu, Kościelcu i Janowicach Wielkich. W setną rocznicę bitwy nad Kaczawą, w Duninie wybudowano kamienny kopiec, a we Wrocławiu dla upamiętnienia Kampanii 1813 roku oddano do użytku Jahrhunderthalle (dziś Halę Ludową). W 125 rocznicę Bitwy nad Kaczawą, burmistrz Legnicy Werner Elsner powiedział, że równina legnicka, to jedno z najważniejszych pól bitewnych Europy, myśląc także o bitwie z Tatarami w 1241 r. w Legnickim Polu i bitwie pod Pątnowem w 176.

 

Przebieg trasy: Dunino, Krajów, Winnica, Bielowice, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Tyńczyk, Janowice Duże

 

Szlak Bitwy 1241 roku

mapa Do rozstrzygającej bitwy doszło 9 kwietnia 1241 roku pod Legnicą. Przebieg jej znamy z relacji w kronice Długosza. Relacja ta jest oparta na zaginionej raciborskiej kronice dominikańskiej, korzystającej z opowieści naocznych świadków. Pierwsze uderzenie doprowadziło do rozbicia hufca złożonego z ochotników cudzoziemskich, w tym templariuszy i Krzyżaków. Poległ dowódca Bolesław Szepiołka - cioteczny brat Henryka. Do przeciwnatarcia przeszły inne hufce. Niestety Tatarzy wzniecili skutecznie panikę w hufcu opolsko-raciborskim. Rycerze ci zbiegli z pola zatrzymując się dopiero w grodzie legnickim. Henryk wówczas osobiście rzucił się do walki. Mongołowie okrążyli jednak wtedy polskie oddziały. Henryk zginął wraz z najlepszymi polskimi rycerzami. Szlak przebiega prawie w połowie swej długości w granicach Legnicy.

Przebieg trasy: Legnica PKP - 4,0 km Legnica-Piekary - 6,5 km Bartoszów - 12,0 km ­Legnickie Pole.

 

Szlak dookoła Legnicy

Szlak dookoła Legnicy - znaki żółte, długość 72 km. Szlak przebiega przez tereny o dużych walorach przyrodniczych oraz miejsca upamiętniające wydarzenia roku 1241, bitwę nad Kaczawą z doby wojen napoleońskich, (Muzeum w Dunino, obeliski w Warmątowicach, historyczny Biwak Warmątowicki). Częściowo pokrywa się ze Szlakiem Cystersów i łączy liczne zabytki z czasów piastowskich. Szlak dzieli się na 5 odcinków o następującym przebiegu:

Odcinek I: Jaśkowice – 3,5 km Jezioro Kunickie – 7,0 km Spalona – 9,5 km Bieniowice – 11,0 km Szczytniki – 15,0 km Buczynka – 22,5 km Raszówka.

Odcinek II: Raszówka – 2,0 km Kochlice – 3,5 km Głuchowice – 6,7 km Grzymalin – 10,2 km Jakuszów – 12,0 km Jezierzany

Odcinek III: Jezierzany – 1,5 km Ulesie – 2,3 km Lipce – 4,4 km Jaszków – 7,5 km Czerwony Kościół – 9,0 km Pawłowice Małe.

Odcinek IV: Pawłowice Małe – 1,0 km Szymanowice – 2,0 km Smokowice – 5,0 km Dunino – 7,3 km Janowice Duże – 9,1 km Tyńczyk – 10,2 km Warmątowice (2 km do PKP w Przybyłowicach).

Odcinek V: 0,0 km Przybyłowice – 2,1 km Kojszków – 3,9 km Raczkowa – 6,7 km Gniewomierz – 8,7 km węzeł szlaków – 10,5 km Koskowice – 13,5 km Grzybiany – 16,0 km Rosochata – 17,5 km Jaśkowice. szlak 1 szlak 2
szlak 3 szlak 4 szlak 5

Szlak Tarninów

mapa Szlak rozpoczyna się w Legnickim Polu, gdzie w 1241 r. wojsko pod wodzą Henryka II Pobożnego stoczyło wielką bitwę z Tatarami, która zahamowała pochód Tatarów na zachód, mimo klęski Polaków. Koniecznie trzeba zobaczyć jeden z najwspanialszych zabytków późnego baroku w Polsce, zespół opactwa Benedyktynów (1721-31). Kościół klasztorny z dwuwieżową fasadą, o malowniczym jednolitym wnętrzu z bogatą dekoracją. Budynki klasztoru i prałatówki symetrycznie rozmieszczone po bokach kościoła (XVIII w.). W rynku dawny kościół parfialny z XV w., w którym mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej.

Rosochata to wieś wzmiankowana w 1218 r., a w niej kościół Wniebowzięcia NMP z XIV w. z cennym wystrojem wnętrza. M.in. ambona z 1599 r., kamienna chrzcielnica z 1524 r., drewniany ołtarz główny z pocz. XVIII w. wiele płyt nagrobnych i epitafiów. W murze przykościelnym trzy krzyże pokutne.

Prochowice również zapisały się w historii pod datą 1241, bowiem tu stacjonowały oddziały tatarskie, ubezpieczające główne siły w Bitwie pod Legnicą. W mieście zachowały się liczne zabytki, w tym zamek z pocz. XIV w., mur z bastejami z XV w., dawny kościół ewangelicki z XV w.

 

Przebieg trasy: Legnickie Pole – 5,0 km Jezioro Koskowickie – 6,5 km Grzybiany – 9,0 km Rosochata – 13,2 km Szczedrzykowice PKP – 14,7 km Szczedrzykowice – 20,2 km Prochowice.

 

Szlak nad Nysą Szaloną

mapa Szlak nad Nysą Szaloną - znaki zielone, długość 19 km. Szlak interesujący pod względem widokowym, przebiegający wzdłuż malowniczej doliny Nysy Szalonej, podcinającej krawędź Płaskowyżu Janowickiego. W wielu miejscowościach (Słup, Winnica, ) można odnaleźć liczne ślady działalności cystersów.

Przebieg trasy: Wilczyce PKP – 1,0 km Wilczyce – 3,3 km Dunino – 6,8 km Krajów – 8,5 km Winnica – 11,5 km Słup – 16,5 km Męcinka – 19,0 km Polana pod Górzcem.