Grafika: Program Czyse powietrze: STOP SMOG

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Dla kogo?

Dla osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres Programu:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
Okres realizacji:
do 3 lat
Forma wsparcia:
dotacja
Wnioskodawca:
gmina
Wysokość dofinansowania dla gminy:
do 70%

Więcej informacji na temat programu "Czyste Powietrze Stop SMOG" czystepowietrze.gov.pl/stop-smog