Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Więcej informacji na BIP

Zarząd Powiatu Legnickiego OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Legnickiego, położonej w obrębie Legnickie Pole gm. Legnickie Pole, oznaczonej geodezyjnie numerem 9/63. Więcej informacji na BIP