Logo: PTTK

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy uchwałą nr 2/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku uchwalił Regulamin odznaki "Znam Ziemię Legnicką".

Celem ustanowionej przez PTTK w Legnicy odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych związanych z powiatem legnickim, zarówno ziemskim jak i grodzkim.

Regionalna Odznaka "Znam Ziemię Legnicką" jest odznaką czterostopniową z następującymi kryteriami zdobywania:

  1. Brązowa
  2. Srebrna
  3. Złota
  4. Odznaka honorowa "Znam Ziemię Legnicką", którą nadaje się za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i rozwoju turystyki na terenie powiatu na wniosek Zarządu Oddziału PTTK

Warunkiem zdobycia odznaki w danym rodzaju jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych na terenie powiatu legnickiego (pełen wykaz obiektów w załączniku).

Na terenie naszego powiatu znajduje się wiele unikalnych i atrakcyjnych obiektów o wartości historycznej, tj. kościoły, zamki i pałace, zabytkowe parki, pomniki historii, krzyże pokutne i kapliczki, historyczno-edukacyjne ścieżki dydaktyczne oraz muzea obfitujące w cenne eksponaty.

Wymieniając zabytki, trzeba pamiętać o walorach przyrodniczych powiatu, na które składają się rezerwaty i pomniki przyrody, użytki ekologiczne, najwyższe wzniesienia na terenach poszczególnych gmin naszego powiatu oraz przyrodnicze ścieżki dydaktyczne.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania naszych wspaniałych zabytków i przyrody, których piękno z pewnością zachwycą każdego oraz zdobycia odznaki najwyższego stopnia.

Załącznik: