Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Realizator umowy w ramach konkursu ofert lub art. 19a zobowiązany jest do umieszczenia  w materiałach promocyjnych logo Powiatu Legnickiego.

Do pobrania: