1. ŁUKASZ Jan Antoni — Przewodniczący
 2. ROZMUS-CIEŚLIK Anna — Wiceprzewodnicząca
 3. GRABEK Michał Jerzy — Wiceprzewodniczący
 4. GAPSKI Grzegorz Bartłomiej
 5. TRACZ Andrzej Krzysztof
 6. PIRÓG Justyna Magdalena
 7. SOWIŃSKI Krzysztof Jan
 8. BEKALUK-PYRZ Jolanta
 9. SKOCZEK Łukasz Dawid
 10. KĄDZIOŁKA Zbigniew
 11. GRAF Anna Małgorzata
 12. SMĘT Artur Paweł
 13. MAZUR Janina
 14. STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna
 15. KOSTUŃ Aleksander
 16. MACKIEWICZ Artur
 17. MAZUR Jacek

Komisje statutowe Rady Powiatu Legnickiego

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Artur Smęt — Przewodniczący
 2. Łukasz Skoczek — Wiceprzewodniczący
 3. Elżbieta Stępień — Sekretarz
 4. Andrzej Tracz
 5. Artur Mackiewicz

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Andrzej Tracz
 2. Jolanta Bekaluk–Pyrz
 3. Justyna Piróg
 4. Anna Graf
 5. Łukasz Skoczek
 6. Jacek Mazur

Skład Komisji Rozwoju i Budżetu:

 1. Krzysztof Sowiński
 2. Zbigniew Kądziołka
 3. Artur Mackiewicz
 4. Anna Graf
 5. Elżbieta Stępień
 6. Jolanta Bekaluk–Pyrz
 7. Justyna Piróg
 8. Anna Rozmus–Cieślik
 9. Andrzej Tracz
 10. Jan Łukasz
 11. Janina Mazur

Skład Komisji Ładu i Porządku Publicznego:

 1. Anna Rozmus–Cieślik
 2. Grzegorz Gapski
 3. Łukasz Skoczek
 4. Aleksander Kostuń
 5. Jacek Mazur

Skład Komisji Promocji i Spraw Społecznych:

 1. Grzegorz Gapski
 2. Michał Grabek
 3. Jan Łukasz
 4. Justyna Piróg
 5. Jolanta Bekaluk – Pyrz
 6. Elżbieta Stępień
 7. Anna Graf
 8. Andrzej Tracz
 9. Janina Mazur
 10. Anna Rozmus–Cieślik

Skład Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologii:

 1. Zbigniew Kądziołka
 2. Krzysztof Sowiński
 3. Artur Mackiewicz
 4. Jacek Mazur
 5. Aleksander Kostuń