1. Kostuń Aleksander - Przewodniczący
 2. Graf Anna - Wiceprzewodniczący
 3. Grabek Paweł - Wiceprzewodniczący
 4. Bekaluk-Pyrz Jolanta
 5. Castañeda Trujillo Beata
 6. Gacia Dorota
 7. Gapski Grzegorz
 8. Łukasz Jan
 9. Mackiewicz Artur
 10. Mazur Janina
 11. Rokitnicki Andrzej
 12. Rozmus-Cieślik Anna
 13. Skoczek Łukasz
 14. Smęt Artur
 15. Sowiński Krzysztof
 16. Tracz Andrzej
 17. Wołoszyn Dariusz

Lista komisji stałych:
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Beata Castañeda Trujillo   - Przewodniczący
 2. Artur Smęt - Wiceprzewodniczący
 3. Jan Łukasz - Sekretarz
 4. Artur Mackiewicz - Członek 
 5. Andrzej Rokitnicki - Członek 
 
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Andrzej Tracz
 2. Jolanta Bekaluk - Pyrz
 3. Beata Castañeda Trujillo  
 4. Łukasz Skoczek
 5. Dariusz Wołoszyn

Skład Komisji Rozwoju i Budżetu:
 1. Jolanta Bekaluk - Pyrz
 2. Janina Mazur
 3. Anna Graf
 4. Aleksander Kostuń
 5. Artur Smęt

Skład Komisji Ładu i Porządku Publicznego:
 1. Paweł Grabek
 2. Anna Rozmus-Cieślik
 3. Andrzej Rokitnicki
 4. Krzysztof Sowiński
 5. Dariusz Wołoszyn
 6. Łukasz Skoczek
   
Skład Komisji Promocji i Spraw Społecznych:
 1. Paweł Grabek
 2. Grzegorz Gapski
 3. Jan Łukasz
 4. Anna Rozmus-Cieślik
 5. Anna Graf
 6. Dorota Gacia
 7. Andrzej Tracz
 8. Dariusz Wołoszyn

 

Skład Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologii:
 1. Grzegorz Gapski
 2. Andrzej Rokitnicki
 3. Krzysztof Sowiński
 4. Dorota Gacia
 5. Artur Mackiewicz