Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniach 12-25 sierpnia 1920 r. Wojsko Polskie rozegrało jedną z największych i przełomowych bitew w historii świata - Bitwę Warszawską, nazywaną też „Cudem nad Wisłą”. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r., które zdecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

Baner: Letnie koncerty organowe:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym Starostwie, planowana na 16 sierpnia br. Pielgrzymka Służb Mundurowych oraz Letni Koncert Organowy w Legnickim Polu zostały przeniesione na inny termin, o którym Państwa poinformujemy. Dziękujemy za zrozumienie.

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA: Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

Wyjątkowy Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Grażyna Laurowska. Z tej okazji podziękowania i serdeczne życzenia za dotychczasową rzetelną i uczciwą pracę mieli przyjemność złożyć Pani Dyrektor podczas spotkania w naszym Starostwie: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Anna Rozmus-Cieślik oraz Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński. Dostojnej Jubilatce życzymy zadowolenia i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak również osobistym. Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym zdrowiu i pomyślności.

Logo:Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że posiada jeszcze wolne środki finansowe na aktywizację osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych jako poszukujące pracy:

Logo: tarcza antykryzysowa

Realizacja zadań tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przebiega sprawnie i na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę ze stanem na dzień 31.07.2020 r. Dane robią wrażenie, bo kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w powiecie legnickim ciągle wzrasta i wynosi już 10 205 850, 00 zł. (pożyczki dla mikroprzedsiębiorców) i 2 329 411, 42 zł. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Współpracujemy