Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Podczas wizyty na Kresach Wschodnich wicestarosta Janina Mazur spotkała się z Olegiem Bejzykiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Samorządów Rejonu Żółkiewskiego, obwodu Lwowskiego. Samorządowcy rozmawiają na temat rozszerzenia współpracy między powiatem legnickim i rejonem żółkiewskim, która zainicjowana była już 14 kwietnia  2000 roku, w ramach podpisanego wówczas  ramowego porozumienia. 

Absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści poznali we wtorek 16 lipca wyniki rekrutacji do wybranych klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Na tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły poza Chojnowem, czekają jeszcze wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o szkole, zajęciach pozalekcyjnych i projektach zagranicznych realizowanych w placówce są pod adresem: pzs-chojnow.pl

Powiatowa Społeczna Rada ds Niepełnosprawności Starosta Legnicki informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje poza rządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) działające na terenie powiatu legnickiego kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Radu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W reprezentacji Polski w kategorii U-15 walczą Maciej Betliński i Sebastian Zimorski – uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, zawodnicy Klubu Brydża Sportowego „Miłkowice”. Po pierwszym dniu drużyna polska zajmowała drugie miejsce, po drugim i trzecim są na miejscu pierwszym. Zagrali już z reprezentacjami trzynastu państw, zostały jeszcze cztery mecze i emocje.

W czwartek 4 lipca br., odbyła się  VII  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniając zmarłą Marię Smyk, Dyrektor Wydziału geodezji i gospodarki gruntami. Radni wysłuchali sprawozdania starosty Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 do 31 maja br., informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2018 i prognozę na rok 2019, a także ocenę bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 r. Podczas tej VII Sesji Rady Powiatu Legnickiego przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z realizacji tych zadań za I półrocze 2019 roku.

Powiat Legnicki pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dwie dotacje celowe o łącznej wysokości 155 000 zł. Pierwszą promesę w wysokości 39 000 zł powiat otrzymał na zakup nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania umożliwiającego szybszą realizację zadań przez pracowników ewidencji gruntów i budynków. Druga dotacja w wysokości 126 000 zł dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2191D (Prochowice - Kwiatkowice).