Dolina Czarnej Wody

Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Czarnej Wody (położenie)
(fot. Krzysztof Zając)
Powierzchnia:
101,70 km2
Położenie administracyjne:
gmina Chojnów (powiat legnicki); m. Lubin (powiat lubiński); Chocianów (powiat polkowicki)

Dolina Czarnej Wody posiada wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, dlatego budzi ogromne zainteresowanie wśród miłośników turystyki  i aktywnego wypoczynku. W części północno-zachodniej pokrywa się z obszarem Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie.

Na terenie obszaru chronionego występuje złożony system hydrograficzny wód powierzchniowych z małymi potokami, kanałami i rowami odwadniającymi. Stawy i zbiorniki wodne znajdujące się na obszarze, często powstają poprzez eksplorację kruszyw. Najwięcej zbiorników wodnych jest w okolicach wsi Niedźwiedzice, Rokitki i Modła.

Oprócz zbiorników wodnych, terenów podmokłych i torfowisk w Dolinie Czarnej Wody znajdują się obszary leśne. Dzięki tak zróżnicowanym terenom, obszar stwarza warunki sprzyjające życiu zagrożonym  i rzadkim gatunkom roślin  i zwierząt. Dolina Czarnej Wody jest idealnym miejscem na trekking lub jazdę na rowerze.

Dolina Odry w Gminie Prochowice

Dolina odry w granicach powiatu legnickiego (zdjęcie panormaiczne)
Dolina Odry jest idealnym miejscem dla miłośników aktywnego spędzania czasu
(fot. Krzysztof Zając)

We wschodniej części gminy Prochowice znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”, utworzonego 28 czerwca 1982 roku. Jest to niezwykle malowniczy i bogaty w wartości przyrodnicze obszar. W celu zachowania krajobrazu nadrzecznego Odry wyznaczono obszary chronione, w powiecie legnickim są to rezerwaty przyrody: Łęg Korea i Brekinia oraz użytek ekologiczny: Korytarz Ekologiczny Mierzowice. Odra - od źródeł aż do ujścia - jest rzeką trzech państw: Czech, Polski i Niemiec. Swoje źródła ma w Czechach - w Górach Odrzańskich, należących do masywu Sudetów. Długość rzeki na chwilę obecną to 854,3 km. W powiecie legnickim głównymi dopływami Odry są Cicha Woda i Kaczawa. Ten obszar chroniony obfituje w starorzecza, wilgotne łąki i lasy łęgowe, dzięki tak dogodnym warunkom stała się miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, np. żółwia błotnego, bobra, czajki, pliszki żółtej, kani - rudej i czarnej. Na terenie obszaru powstały trasy wodne, gdzie można podziwiać piękno przyrody z tafli wody.

Dolina Odry pełni funkcję korytarza ekologicznego, posiadającego nieznacznie zmienione warunki przyrodnicze. Na tym obszarze znajdują się lasy w postaci łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-wiązowych. Jest to miejsce często odwiedzane przez miłośników aktywnego wypoczynku, ponieważ przebiega tu Rowerowy Szlak Odry. Głównym celem utworzenia szlaku rowerowego jest ukazanie turystom specyfiki przyrody obszarów nadrzecznych oraz mozaiki kulturowej wzdłuż Odry. Atrakcją przyrodniczą tego krajobrazu są rezerwaty „Brekinia” i „Łęg Korea”. Na obszarze powstały również trasy konne. Jest to doskonałe miejsce dla turystów, którzy przywiązują wagę do dziedzictwa i bogactwa naturalnego regionu.