Grafika: Program Moja Woda

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z „Programu Moja Woda”.

Okres kwalifikowalności:

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Formy dofinansowania

  • dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane

Zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny (nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny);
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Czy wiesz, że...?

  • Obecnie panuje powszechne przeświadczenie, że woda jest obecna wszędzie i mamy jej pod dostatkiem. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie zasoby wody są odnawialne, a ziemia w 2/3 składa się z wody, jednak woda słodka zdatna do picia stanowi tylko 1 %!
  • Przeciętne zużycie wody na świecie w ciągu miesiąca na jedną osobę wynosi ok. 103 litry, natomiast przeciętny Europejczyk zużywa aż 200 l wody w ciągu dnia, przeciętny Amerykanin 400 l, natomiast mieszkańcy najuboższych krajów Afryki tylko 5 l! Według Organizacji Narodów Zjednoczonych absolutne minimum konieczne do przeżycia to 20 l na osobę.

 

Więcej informacji na stronie: nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/