Azbest jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia! Występuje najczęściej w postaci wyrobów azbestowo-cementowych stosowanych jako elementy pokryć dachowych i elewacyjnych (płyty faliste i płyty karo – nazwa zwyczajowa eternit). Wdychanie pyłu azbestowego może powodować nieodwracalne zmiany chorobowe, często prowadzące do śmierci, dlatego usuwając wyroby zawierające azbest należy unikać naruszania ich struktury poprzez: łamanie, kruszenie, szlifowanie, wiercenie i cięcie.

Najbezpieczniej jest zlecać wykonanie tego typu prac wyspecjalizowanej firmie, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. w Polsce realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami.

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Gminy realizujące program "Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" w powiecie legnickim: