Grafika: Program Czyste Powietrze 2.0

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Czy wiesz, że...?

 • Aż 36 z 50 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej leży w Polsce.
 • W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera każdego roku ok . 48 000 ludzi. To 13 razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych.
 • Przy wymianie starego pieca na nowy można uzyskać nawet 30% oszczędności na opale.
 • Stary piec jest jak 3,5 mln papierosów- emituje tyle samo substancji rakotwórczych w 1 dzień.
 • Wg Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest 4 wśród 10 największych zagrożeń zdrowotnych na świecie. Większymi zagrożeniami jest nieprawidłowa dieta, palenie papierosów oraz wysokie ciśnienie tętnicze.
 • Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia atmosfery co roku powodują śmierć 5 tyś. osób.

Więcej informacji na temat Programu ,,Czyste Powietrze – zdrowy wybór!'' - gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Grafika: Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Grafika: Baza wiedzy
Ikonografika: Program Czyste Powietrze 2.0
Grafika: Adresy