W powiecie działa przeszło 3 750 jednostek gospodarczych. Najwięcej jednostek funkcjonuje w branżach handel i naprawy (1 320), przetwórstwo przemysłowe (433) oraz obsługa nieruchomości i nauka (404).

Przemysł usytuowany jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu. W Chojnowie funkcjonują zarówno zakłady o wieloletniej tradycji, jak i nowe jednostki gospodarcze. Tutaj produkowane są maszyny rolnicze, akcesoria dla przemysłu mięsnego i wędliniarskiego, rozwija się przemysł spożywczy, skórzany i odzieżowy. Warto dodać, iż na terenie gminy Chojnów występuje największa w kraju koncentracja firm zajmujących się sprzedażą i dzierżawą używanych maszyn oraz ciężkiego, budowlanego sprzętu specjalistycznego.

W Prochowicach skupia się przetwórstwo spożywcze, produkcja elementów betonowych, wytwórnia pasz i makaronów oraz przemysł skórzany. Sam powiat nie jest gospodarczym liderem, jednak należy zauważyć, że w jego centralnej części położona jest Legnica, która pod względem gospodarczym stanowi drugi po Wrocławiu ośrodek województwa.

W Legnicy powstała i nadal doskonale rozwija się Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (76 firm z zatrudnieniem 8 700 osób), której część (podstrefa o powierzchni 48 ha) położona jest w gminie Legnickie Pole. W podstrefie działalność gospodarczą podejmują takie firmy jak: Voss Automotive Polska, Apinex, Lidl Polska, Sor Iberica.

W drugiej podstrefie położonej w Chojnowie o powierzchni ok. 7 ha inwestują firmy Impel i Feerum. Z inicjatywy wiejskiej gminy Chojnów utworzono Teren Aktywności Gospodarczej "Krzywa-Okmiany" o powierzchni 201 ha, na którym wydzielono działki pod zabudowę przemysłową i usługową.