Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 4 lutego 2019 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertą, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2019.

Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie.