Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla Liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. „Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.

Cykl szkoleniowy ma na celu przekazanie Liderom organizacji pozarządowych wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań strażniczych i narzędzi monitoringu.

 

Jeżeli chcesz:

 • przyłączyć się do działań wspierających rozwój Twojej społeczności lokalnej  i mieć wpływ na to co dzieje się w Twoim otoczeniu, weź udział w 3 szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Mam Prawo”, a dowiesz się w jaki sposób:
 • prowadzić debaty publiczne, aby w sposób partnerski rozwiązywać lokalne problemy i prowadzić dialog między obywatelami, a samorządem w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
 • możesz wpływać na pracę i proces podejmowania decyzji przez samorząd lokalny,
 • możesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie przysługujących Ci praw i obowiązków obywatelskich oraz nauczyć się w sposób praktyczny z nich korzystać.

Projekt skierowany  jest do wszystkich osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego, przede wszystkim na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tak więc w projekcie mogą uczestniczyć osoby działające w:

 • stowarzyszeniach i fundacjach
 • ochotniczych strażach pożarnych,
 • związkach wyznaniowych i jednostkach kościoła,
 • kołach gospodyń wiejskich,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nie mogą natomiast uczestniczyć w projekcie przedstawiciele:

 • partii politycznych,
 • samorządów zawodowych,
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 • klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia.

W ramach cyklu zapewniamy:

 • 6 dni szkoleniowych  ( 3 – dwudniowe zjazdy szkoleniowe)
 • indywidualne wsparcie
 • materiały edukacyjne
 • nocleg, wyżywienie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenia.

Daty oraz zakres tematyczny szkoleń:

 • 27 – 28 września 2010 r. Metody angażowania społeczności lokalnej/wystąpienia publiczne.
 • 25 – 26 października 2010 r. Aspekty formalno – prawne działań strażniczych.
 • 22 – 23 listopada 2010 r. Monitoring administracji publicznej/ Funkcjonowanie Lokalnych Grup Monitoringu.

Harmonogram rekrutacji:

 • Analiza wypełnionych kart zgłoszeniowych przez zespół projektowy 10.09.2010 r.

Przy ocenie ankiet brane będą pod uwagę: zawartość merytoryczny ankiet, doświadczenie Lidera, spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie.

 • Informacja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu 13.09.2010 r.

Informacja przekazywana będzie telefonicznie bądź e-mailowo.

 • Rozmowy kwalifikacyjne 15.09 – 17.09.2010 r.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zapraszane będą na rozmowy bezpośrednie w biurze projektu we Wrocławiu w celu uzupełnienia informacji zawartych w karcie.

 • Informacja o zakwalifikowaniu się na cykl 20.09.2010 r.

Informacja przekazana zostanie telefoniczne bądź e-mailowo.

Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku a także na stronie internetowej www.dfop.org.pl.

Jeżeli masz pytanie dotyczące projektu, nie jesteś pewien czy możesz wziąć udział w szkoleniu, chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas: (71) 793 23 24 lub 517 792 904, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o projekcie na www.dfop.org.pl

Projekt jest realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2  – Rozwój dialogu obywatelskiego.