Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również Inkubatory poprzez realizację spotkań i wizyt studyjnych.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

DORADZTWO I KONSULTACJE z zakresu:

 • Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
 • Pozyskiwania środków;
 • Informowania o dostępnych szkoleniach;
 • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

 • Zakładania organizacji;
 • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
 • Tworzenia statutu;
 • Współpracy między i wewnątrzsektorowej.

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROFESJONALNA ORGANIZACJA” skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego: drukarki, skanera, telefonu/faksu, internetu itp.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatorów NGO i zapoznania się z naszą ofertą. Inkubatory rozpoczną swoją działalność od 1 kwietnia 2012 r.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierowniczka projektu:
Anna Bogucka tel.(71) 793 23 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Animator Inkubatora Legnickiego:
Magda Zaczyńska tel. 725 606 340, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doradcy Inkubatora Legnickiego:
Ewa Bancarzewska – Doradca ds. rozliczeń
Mariusz Radomyski – Doradca ds. pozyskiwania funduszy
Adres Inkubatora:
ul. Dworcowa 9, 59-220 Legnica Hotel Książęcy, pok. 214 i 224
Godziny pracy Inkubatora:

 


INKUBATOR

PONIEDZIAŁEK 14-20
WTOREK 10-16
ŚRODA 10-16
CZWARTEK 12-18
PIĄTEK 10-16

DORADCA EWA BANCARZEWSKA
PONIEDZIAŁEK 12-18
ŚRODA 11-16

DORADCA MARIUSZ RADOMYSKI
WTOREK 11-16
CZWARTEK 12-18

ANIMATOR MAGDA ZACZYŃSKA
PONIEDZIAŁEK 12-20
WTOREK 08-16
ŚRODA 08-16
CZWARTEK 10-18
PIĄTEK 08-16

 

Zapraszamy Serdecznie!
Zespół Inkubatora Legnickiego