Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2017 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/391/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na mocy której udzielono dotacji celowej następującemu podmiotowi:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”

Zdrowie na talerzu – zasady właściwego i zbilansowanego żywienia u dorosłych

1.090,00

1.090,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, rekomendacji dofinansowania nie otrzymała Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II w Legnicy.