Data złożenia

28.11.2016

Przedmiot petycji

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Pobierz skan

Zgoda na ujawnienie danych

TAK

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów

KOMASOWANI-PL

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

01.12.2016

Sprawdzenie spełniania wymogów ustawowych

02.12.2016

Konsultacja z radcą prawnym

06.12.2016

Utworzenie zakładki „Petycje” na stronie internetowej powiatu

13.12.2016

Zamieszczenie skanu petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej powiatu

14.12.2016

Przewidywany termin załatwienia

14.12.2016

Zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

15.12.2016

Sposób załatwienia petycji:

 

Umieszczenie na stronie głównej powiatu aktywnego banera i hiperłącza do strony komasowani-pl

14.12.2016