Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze

 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Kadra kierownicza Imię i nazwisko Nr pokoju Kontakt
Starosta Legnicki Adam BABUŚKA 202 76-72-43-560
Wicestarosta Legnicki Janina MAZUR 202 76-72-43-560
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof SOWIŃSKI 208 76-72-43-400
Sekretarz Powiatu Grzegorz ROGOS 208 76-72-43-400
Skarbnik Powiatu Tadeusz RASAŁA 339 76-72-43-405

Wydziały w Starostwie Powiatowym

Nazwa wydziału Nr pokoju
Wydział Architektury i Środowiska 324
Wydział Finansowy 342
Geodeta Powiatowy 632
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 632
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 616
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych 221
Wydział Komunikacji i Dróg 134
Referat Administracyjny 223
Referat Gospodarczy 224
Referat Informatyki 431
Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych 217
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 319
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Urząd Miasta w Legnicy
Pl. Słowiański 8
Biuro Audytu i Kontroli 229
Biuro Rady Powiatu 201
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 330