Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
Zdjęcie Rady II Kadencji 1. Andrzej Rokitnicki Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Alicja Teresa Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Piotr Krzysztof Zawistowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 4. Mikołaj Bidnyk
 5. Józefa Parobczak
 6. Franciszek Chyła
 7. Stanisława Repa
 8. Joanna Józefczuk
 9. Andrzej Rudek
 10. Stanisław Kowalski
 11. Antoni Samborski
 12. Dariusz Kryński
 13. Robert Wierzbicki
 14. Ryszard Niewiński
 15. Jan Szczęsny Woydyłło
 16. Stanisława Pakos
 17. Włodzimierz Zatorski

Lista komisji stałych

Komisja Rewizyjna

 1. Franciszek Chyła Przewodniczący
 2. Andrzej Rudek Z-ca przewodniczącego
 3. Stanisława Pakos Sekretarz
 4. Ryszard Niwiński Członek
 5. Mikołaj Bidnyk Członek

Komisja Gospodarki Rolnej i Ekologii

 1. Stanisława Pakos Przewodnicząca
 2. Mikołaj Bidnyk Z-ca przewodniczącej
 3. Stanisław Kowalski Członek
 4. Antoni Samborski Członek
 5. Włodzimierz Zatorski Członek
 6. Piotr Zawistowski Członek
 7. Franciszek Chyła Członek
 8. Andrzej Rokitnicki Członek

Komisja Promocji i Spraw Społecznych

 1. Joanna Józefczuk Przewodnicząca
 2. Józefa Parobczak Z-ca przewodniczącej
 3. Robert Wierzbicki Członek
 4. Stanisława Repa Członek
 5. Dariusz Kryński Członek
 6. Włodzimierz Zatorski Członek
 7. Alicja Grzela Członek

Komisja Rozwoju i Budżetu

 1. Andrzej Rudek Przewodniczący
 2. Dariusz Kryński Z-ca przewodniczącego
 3. Joanna Józefczuk Członek
 4. Antoni Samborski Członek
 5. Piotr Zawistowski Członek
 6. Andrzej Rokitnicki Członek
 7. Stanisław Kowalski Członek

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 1. Stanisława Repa Przewodnicząca
 2. Robert Wierzbicki Z-ca przewodniczącej
 3. Jan Szczęsny Woydyłło Członek
 4. Józefa Parobczak Członek
 5. Ryszard Niewiński Członek
 6. Alicja Grzela Członek