Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Ostrzeżenie – Burze z gradem /1

W trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. ”Dzień Seniora”

Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015r.w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 2.140.00 zł (dwa tysiące sto czterdzieści złotych) dla Stowarzyszenia „Prząśnik” w Brenniku na wykonanie zadania publicznego pt. ”Dzień Seniora” w okresie od 1 października do 31 października 2016r.Podpisali:
Janina Mazur
Krzysztof Sowiński
Kazimierz Burtny
Jan Krawczyk