Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Realizator umowy w ramach konkursu ofert lub art. 19a zobowiązany jest do umieszczenia  w materiałach promocyjnych logo Powiatu Legnickiego.

Do pobrania: