Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Rekreacyjne Centrum Zdrowia”

Zgodnie z § 5  Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 5.000.00 zł (pięć tysięcy złotych) dla Fundacji „Z MIŁOŚCI DO UŚMIECHU” z siedzibą w Lipcach, na wykonanie zadania publicznego pn.: „Rekreacyjne Centrum Zdrowia”, w okresie od 25 sierpnia do 30 październik 2017r.

Załącznik:

Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego 122/455/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.