Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Zdjęcie Rady I Kadencji

 1. Woydyłło Jan Szczęsny Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Warchoł Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 3. Zawistowski Piotr Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 4. Bekaluk Edward
 5. Borkowski Zbigniew
 6. Chyła Franciszek
 7. Dwojak Andrzej
 8. Horodecki Stanisław
 9. Iwanicki Czesław
 10. Jaworska Kazimiera
 11. Józefczuk Joanna
 12. Kasprzak Mieczysław
 13. Kowalczyk Jan
 14. Kowalski Stanisław
 15. Krawczyk Jan
 16. Kułacz Halina Sabina
 17. Mikulicz Janusz
 18. Pisarski Czesław
 19. Piskorowski Mieczysław
 20. Repa Stanisława
 21. Rokitnicki Andrzej
 22. Rudziak Natalia
 23. Samborski Antoni
 24. Wiszniewski Stanisław
 25. Wyskup Wanda

Lista komisji stałych

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisław Wiszniewski - Przewodniczący,
 2. Andrzej Dwojak - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Jan Krawczyk - Sekretarz Komisji,
 4. Jan Kowalczyk,
 5. Halina Kułacz

Komisja Gospodarki Rolnej i Ekologii

 1. Natalia Rudziak - Przewodnicząca Komisji,
 2. Stanisław Kowalski - Zastępca Przewodniczącej,
 3. Edward Bekaluk,
 4. Jan Kowalczyk,
 5. Janusz Mikulicz,
 6. Czesław Pisarski,
 7. Andrzej Rokitnicki,
 8. Antoni Samborski

Komisja Promocji i Spraw Społecznych

 1. Halina Kułacz - Przewodnicząca Komisji,
 2. Stanisław Horodecki - Zastępca Przewodniczącej,
 3. Zbigniew Borkowski,
 4. Franciszek Chyła,
 5. Kazimiera Jaworska,
 6. Joanna Józefczuk,
 7. Stanisława Repa,
 8. Natalia Rudziak,
 9. Stanisław Wiszniewski

Komisja Rozwoju i Budżetu

 1. Jan Krawczyk - Przewodniczący Komisji,
 2. Czesław Iwanicki - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Edward Bekaluk,
 4. Mieczysław Piskorowski,
 5. Antoni Samborski,
 6. Stanisław Warchoł,
 7. Wanda Wyskup,
 8. Piotr Zawistowski

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 1. Wanda Wyskup - Przewodnicząca Komisji,
 2. Zbigniew Borkowski - Zastępca Przewodniczącej,
 3. Franciszek Chyła,
 4. Andrzej Dwojak,
 5. Czesław Iwanicki,
 6. Kazimiera Jaworska,
 7. Joanna Józefczuk,
 8. Stanisław Kowalski,
 9. Andrzej Rokitnicki,
 10. Stanisław Warchoł,
 11. Piotr Zawistowski