Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

W dniu 4 lutego 2019 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2019 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 12/43/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

 

XVI turniej w kręgle mieszkańców domów pomocy społecznej

2.500,00

2.500,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

„Broń się sam – nie stój biernie – bądź aktywny!”

1.870,00

1.000,00

3.

Klub Sportowy Feniks Legnica

 

„Leśna Gonitwa”

2.500,00

2.500,00

4.

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Legnicy

 

Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi

4.000,00

4.000,00

5.

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

V edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

3.000,00

3.000,00

 Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.