Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 4 lutego 2019 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2019 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 12/47/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

„Od owieczki do niteczki” – warsztaty tkackie dla osób niepełnosprawnych

2.300,00

2.300,00

2.

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II z siedzibą                 w Legnicy

Poradnictwo rodzinne i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II  w Legnicy

20.000,00

13.500,00

 Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymał Oddział Regionalny w Jeleniej Górze - Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie.