Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 

Biblioteki

Na terenie powiatu legnickiego funkcjonuje 19 placówek bibliotecznych z filiami:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej,
 • biblioteki działające w strukturach gminnych ośrodków kultury w Legnickim Polu, Krotoszycach, Kunicach i Miłkowicach,
 • biblioteki działające w strukturach urzędów gmin w Ruji i Tyńcu Legnickim.

 

W roku 2007 w wymienionych placówkach zgromadzono 247 193 woluminy, prenumerowano 109 tytułów czasopism oraz 3 348 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteki posiadały 8 474 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli 161 137 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

Merytoryczną opiekę nad bibliotekami w powiecie legnickim sprawuje na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Legnickim a Prezydentem Miasta Legnicy Legnicka Biblioteka Publiczna.

 

Muzea

 

 • Muzeum Regionalne w Chojnowie, posiadające swoją siedzibę w dawnym zamku Piastów legnicko-brzeskich. Muzeum powstało w roku 1933, a po wojnie wznowiło działalność w roku 1959, obecnie funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy miejskiej Chojnów. Gromadzi, konserwuje, opracowuje i udostępnia zbiory dotyczące dziejów Chojnowa i okolic. Muzeum pełni również funkcję edukacyjną, organizuje stałe i tematyczne wystawy. W zasobach muzeum znajduje się ponad dwa tysiące zabytków ruchomych.

 

 • Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, filia Muzeum Miedzi w Legnicy znajduje się w byłym Kościele św. Trójcy wybudowanym, jak głosi legenda w miejscu odnalezienia zwłok księcia Henryka Pobożnego. Muzeum upamiętnia jedną z najważniejszych bitew Europy - bitwę z Tatarami z 9 kwietnia 1241r.

 

 • Muzeum Bitwy nad Kaczawą w Duninie, zorganizowane i prowadzone przez samorząd gminy Krotoszyce. Wybudowane i uruchomione z inicjatywy mieszkańców wsi Dunino w roku 1909 celu zgromadzenia pamiątek historycznych wydobytych z Nysy Szalonej podczas prowadzonych robót regulacyjnych. Ponowne otwarcie muzeum nastąpiło dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Gminy Krotoszyce w roku 1996 podczas organizowanego Biwaku Historycznego w Warmątowicach upamiętniającego Bitwę nad Kaczawą z 26 sierpnia 1813roku. Muzeum posiada pamiątki, dokumenty i elementy uzbrojenia z epoki napoleońskiej.

Ośrodki kultury

Kultura w powiecie legnickim skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury. Na terenie powiatu działają następujące placówki kultury:

 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
 • Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu,

W gminie wiejskiej Chojnów i w gminie Ruja nie powołano instytucji kultury, działalnością kulturalną zajmują się wydzielone komórki w urzędach gmin.