Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

 OGŁOSZENIE ZARZĄDU  POWIATU  LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży więcej informacji tutaj 

OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Gminy Kunice więcej informacji tutaj 

OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów więcej informacji tutaj 

OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miłkowice więcej informacji tutaj 

OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .- więcej informacji tutaj 

STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 378/4.- więcej informacji tutaj - zakończone wynikiem pozytywnym

STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.  - więcej informacji tutaj - zakończone wynikiem pozytywnym