Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

 • Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Dolnośląska Siecią Partnerstw LGD,
 • Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO,
 • Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego,

zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego.

Termin: 28 kwietnia 2021 roku (środa) w godzinach 17:00-20:00 , forma online na platformie ZOOM.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który

znajduje się pod adresem:  <https://forms.gle/RHhb5VwzMcSwizQP9>

https://forms.gle/RHhb5VwzMcSwizQP9  do dnia 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) do godziny 23:59. Link dostępu do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową dzień przed spotkaniem (dnia 27 kwietnia 2021 r.).

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Maria Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
 • Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP
 1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego - problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP,

Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 1. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
 • Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 1. Nie takie straszne RODO.
 •  Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:

 • Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej