Logo: Urząd Marszłkowski Województwa DolnośląskiegoZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r."

Konsultacje będą trwały w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Formularze z uwagami do projektu Programu można składać:

  • osobiście,
  • drogą pocztową,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3791/VI/2020 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3791/VI/2020 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3791/VI/2020