Logo: Dolnośląskia Federacja Organizacji PozarządowychRusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty. Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • inne.

Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Ile wynosi dotacja?

 • Minimalna kwota grantu wynosi: 1.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5.000,00 zł.

Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Do kiedy trwa nabór?

Nabór wniosków trwa od 8 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 23:59, wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl.

Czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 10 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r.

Jak się zgłosić?

Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl i wypełnij i złóż wniosek www.generator.malegranty.pl.

SPOTKANIA INFORMACYJNE (ONLINE) 

16 czerwca 2021 roku | godzina 15.00

Facebook DMG (transmisja online): www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl i do kontaktu z zespołem Dolnośląskich Małych Grantów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00):

 • Koordynatorka: Maria Mika – tel. 602-376-974, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  
 • Opiekunka merytoryczna: Marta Michałowska – tel. 538-443-838, | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Opiekunka merytoryczna: Urszula Bandurowska – tel. 721-021-990 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  
 • Opiekunka merytoryczna: Daria Sudoł – tel. 600-916-306 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..