Logo: Dolnośląskia Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie robocze dotyczące zasad konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2021 roku (czwartek), w godz. 11:00-14:00, w Centrum Dialogu Obywatelskiego prowadzonego w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Celem spotkania jest zebranie uwag i propozycji zmian dotyczących ogłaszanych konkursów przez poszczególne departamenty i wydziały UMWD, aby były one jak najprostsze, z przyjaznymi procedurami oraz uwzględniające obowiązki formalne.