Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 21 lutego 2019r. - kwota 0,00 zł

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu kultury fizycznej, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 21 lutego 2019r. - kwota 0,00 zł

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 21 lutego 2019r. - kwota 0,00 zł

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu promocji i ochrony zdrowia, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 21 lutego 2019r. - kwota 0,00 zł

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 21 lutego 2019r. - kwota 0,00 zł