Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zarządu Powiatu Legnickiego unieważnienia otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2014