Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014

W dniu 9 maja 2014 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

 

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014 następującym podmiotom:

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku XIV Wielka Biesiada 7.700,00 3.000,00 3.000,00
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Potrzebujących „Dajmy Szansę”
IV Festiwal Humoru i Żartu 3.100,00 1.500,00 1.500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy”.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2014

W dniu 9 maja 2014 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2014 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2014 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Powiatowe Zrzeszenie „LZS” „Organizacja masowych imprez ponadgminnych oraz
współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych w środowisku wiejskim”
4.920,00 4.000,00 4.000,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy
XII Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 850,00 550,00 450,00
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy
Festyn sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka 950,00 630,00 500,00

Z uwagi na braki formalne oferta nie została dopuszczona do oceny merytorycznej w postępowaniu konkursowym. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” Chojnów nie otrzymał dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wojewódzka Konsultacja treningowa w Taekwondo Olimpijskim.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku wycofało ofertę na realizację zadania pn. XI Regionalny Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznej

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2014

W dniu 9 maja 2014 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2014 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2014 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
Koło Parafialne przy Parafii Piotra i Pawła w Chojnowie
Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
z grup terapeutycznych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych
z osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu legnickiego „Wiosna- Lato- Jesień 2014”
17.499,00 4.000,00 3.000,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy Kolonia Letnia TPD w Szklarskiej Porębie 7.806,00 3.200,00 3.200,00
3. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy „Z plecakiem przez powiat legnicki” 12.850,00 4.200,00 2.800,00