Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 2 lutego 2015 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertą, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 6 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 8/38/2015 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 następującym podmiotom:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wartość zadania

Wnioskowana kwota

Proponowana kwota dotacji

  1.  

Stowarzyszenie ,,Prząśnik” BRENNIK

XVII WIELKA BIESIADA

7.000,00

2.300,00

2.300,00

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2015.

W dniu 2 lutego 2015 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2015 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 6 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 8/37/2015 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2015 następującym podmiotom:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wartość zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

LZS Powiatowe Zrzeszenie

 

Organizacja masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku wiejskim

5.556,00

4.500,00

4.000,00

2.

Stowarzyszenie ,,Prząśnik”

XII regionalny turniej kręglarski Domów Pomocy Społecznej

4.200,00

1.000,00

1.000,00

3.

TPD- oddział miejski Legnica

Festyn sportowo- rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

2.200,00

1.000,00

1.000,00

 

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymał Klub Jeździecki ,,Jaroszówka” na realizację zadania: ,,Organizacja i przeprowadzenie regionalnych, ogólnopolskich zawodów jeździeckich w WKKW- Jaroszówka kwiecień 2015” oraz na realizację zadania:,, Organizacja i przeprowadzenie regionalnych, ogólnopolskich zawodów jeździeckich w WKKW- Jaroszówka czerwiec 2015”.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2015

W dniu 2 lutego 2015 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2015 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 6 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 8/36/2015 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2015 następującym podmiotom:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wartość zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Legnicy

Z plecakiem przez powiat legnicki

12. 050,00

5.000,00

2.000,00

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Oddział Miejski w Legnicy

Kolonia Letnia TPD w Szklarskiej Porębie

17.150,00

7.500,00

7.000,00


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2015

W dniu 2 lutego 2015 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2015 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 6 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 8/35/2015 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2015 następującym podmiotom:Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wartość zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

Diecezja Legnicka – Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy

Pomoc Rodzinom i Wsparcie w Rozwiązywaniu Problemów Życiowych- Poradnictwo Rodzinne- Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II w Legnicy

58.824,00

50.000,00

50.000,00


Z uwagi na fakt, że oferta nie dotyczy mieszkańców powiatu legnickiego tylko jest skierowana do mieszkańców Legnicy rekomendacji dofinansowania nie otrzymała fundacja „Miss po 50-ce” na realizację zadania ,, Klub Aktywności wielu dla rodzin z Zakaczawia”.