Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 30 listopada 2015 r. komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 46/178/2015 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 26 listopada 2015 r., zapoznała się z ofertami na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego.

Termin składania ofert w konkursie upłynął 20 listopada 2015 r. o godz. 1530. Z zachowaniem tego terminu oferty na prowadzenie punktu złożyły, następujące podmioty:

  • Fundacja w Służbie Wsi, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław;
  • Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą przy ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław;
  • Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom", z siedzibą przy ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce.

Podczas oceny merytorycznej najwyższą liczbę punktów i rekomendację do przyznania dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego uzyskała oferta złożona przez Fundację w Służbie Wsi, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42 we Wrocławiu. Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 r. podjął uchwałę Nr 47/183/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy uchwały do prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wyłoniona została FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.