Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 15 stycznia 2016 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertą, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 28 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 53/230/2016 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski w Legnicy Regionalny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny 1.250,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł