Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 15 stycznia 2016 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2016 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 28 stycznia 2016 roku. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 53/231/2016 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2016 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Miejski w Legnicy Kolonie letnie TPD w Międzyzdrojach, Darłowie i Szklarskiej Porębie 19.000,00 zł 10.000,0 zł 8.500,00 zł
3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych oraz z domów dziecka z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu legnickiego - 2016 15.450,00 zł 3.390,00 zł 1.500,00 zł