Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 15 stycznia 2016 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2016 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 28 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 53/232/2016 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2016 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski w Legnicy Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka 1.650,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
5. Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi 6.118,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł
6. Stowarzyszenie „Kolejarz” Organizacja II edycji ogólnopolskich zawodów „Kolej na bieg” 13.260,00 zł 3.400,00 zł 3.400,00 zł