Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 15 stycznia 2016 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2016 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 28 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 53/233/2016 w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2016 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
7. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych– poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Jana Pawła II w Legnicy 58.824,00 zł 50.000,00 zł 50.000,00 zł