Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20 przystąpiło 7 organizacji pozarządowych. Termin składania ofert w konkursie upłynął 20 listopada 2016 r. o godz. 1530. Wszystkie podmioty uczestniczące w konkursie z łożyły swoje oferty z zachowaniem terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Opiniowania ofert dokonała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 90/341/2016 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 17 listopada 2016 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert w dniu 22 listopada 2016 r. Komisja konkursowa ustaliła, że spośród 7 zgłoszonych ofert 5 spełniało wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny merytorycznej najwyższą liczbę punktów i rekomendację komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez Fundację w Służbie Wsi, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42 we Wrocławiu.

Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. podjął uchwałę Nr 91/342/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy uchwały do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wyłoniona została Fundacja w Służbie Wsi, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42 we Wrocławiu.

Załączniki:

  • UCHWAŁA NR 90/341/2016 ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - pobierz
  • UCHWAŁA NR 91/342/2016 ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz