Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2017 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet
z programu
współpracy

Omyłki pisarskie (str. oferty)

Omyłki rachunkowe (str. oferty)

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” Brennik 24

Wigilia 2017

c

Str.1 -zła data końcowa zadania,;

str.2 – źle określono sposób reprezentacji;

str. 4 - zła data zakończenia zadania;

str.5 – pkt 4,5 zły rodzaj miary

Str. 7 – wkład osobowy przekracza 10% wysokości innych środków finansowych (związek z kosztorysem z punktu 8)

2.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” , Chojnów, Reja 3

Śladami historii. Wspomnienie Bitwy pod Legnicą.

a

Str. 1- brak określenia rodzaju oferty;

Str. 4- zła data rozpoczęcia działania;

Str. 5 –pkt. 7,8,9 źle przypisane numery do harmonogramu

brak

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica

Konkurs na najpiękniejsza szopkę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny

c

Str. 1 - niewłaściwie wskazany organ do którego adresowana jest oferta;

Str. 1,5 - niewłaściwa data zakończenia i rozliczenia zadania;

Str.11, pkt 13-winno być „ nie dotyczy”

Str. 7 - koszty z pozycji administracja przenieść do merytorycznych;

Str. 10- źle obliczony % w pkt 5

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica

Konkurs plastyczny i literacki „Św. Jan Paweł II wśród dzieci świata”

d

Str. 1- niewłaściwie wskazany organ do którego adresowana jest oferta;

Str.5 – błędnie wpisany podmiot;

Str.11, pkt 13-winno być „ nie dotyczy”

Str. 7 pkt 2 koszty merytoryczne – błędna liczba i jednostka miary;

Str. 7 -koszty z pozycji administracja przenieść do merytorycznych;

Str. 10- źle obliczony % w pkt 5

5.

Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór „Dnia Jednego”

„15 lat minęło – urodziny Chóru dnia Jednego”

a

Str. 1- brak określenia rodzaju oferty;

Str. 1- niewłaściwie wskazany organ do którego adresowana jest oferta;

Str. 1 niewłaściwa nazwa zadania (należy przytoczyć nazwę zgodnie z ogłoszeniem)

Str. 7 – pkt 6,7- źle określone jednostki miary;

Str. 8 – powtórzona numeracja nr. 7;

Str.13 -pkt 14 – uzupełnić lub wpisać „nie dotyczy”;

Str. 14- zakreślić właściwe w oświadczeniach

Str. 7,8 – w ogłoszeniu o konkursie nie jest przewidziany wkład rzeczowy;

Str. 11- źle obliczony % w pkt 5;

Str.10 – wkład osobowy przekracza 10%% wysokości innych środków finansowych (związek kosztorysem z punktu

Termin składania ofert z poprawkami mija 13 lutego 2017 r,. o godz. 15.30 . Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Obsługi Interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76 72 43 418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro