Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2017 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet
z programu współpracy

Omyłki pisarskie (str. oferty)

Omyłki rachunkowe (str. oferty)

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica

Kolonie letnie TPD Legnica dla dzieci młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu legnickiego

Błędnie wybrany

Str. 1- niewłaściwie wskazany organ do którego adresowana jest oferta;

Str.1 niewłaściwe wybrany rodzaj zadania;

Str.8 pkt 3 – źle określony koszt jednostkowy i rodzaj miary;

Str.11, pkt 13-winno być „ nie dotyczy”

Str. 8 -koszty z pozycji administracja przenieść do merytorycznych;

Str. 11- źle obliczony % w pkt 5

2.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Moje, twoje, nasze miejsce w świecie” – rok 2017

a

Str. 2- błąd we wskazaniu podstawy podmiotu upoważniającego do udzielenia pełnomocnictwa;

Str. 9 – harmonogram -przyporządkować daty do działań, skorelować z punktem 6 ze str. 8;

Str.14 -zła jednostka miary w pkt.6,9-14;

Str. 19 – pkt.13- winno być „nie dotyczy”

Str.18- źle wyliczone % w pkt 5,6

3.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” , Chojnów, Reja 3

„W kontakcie z naturą” – Dolina Czarnej Wody

a

Str. 1- brak określenia rodzaju oferty;

Str.7 – pkt 5,6 złe jednostki :liczba, koszt jednostkowy, rodzaj miary;

Str.7 – jednolicie kwota bez „zł” w kolumnach: koszt całkowity i z innych środków

Str.8- błędy w podsumowaniach ogółem;

Str. 8 -w pkt 9. ppkt1(wnioskowana kwota dotacji);

Str. 9 - źle wyliczone % w pkt 4,5.

Termin składania ofert z poprawkami mija 13 lutego 2017 r,. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro