Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2017 zawierających omyłki pisarskie i/lub  omyłki rachunkowe

Wykaz ofert z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie (str. oferty)

Omyłki rachunkowe (str. oferty)

1.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie, Jelenia Góra

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zawodników Klubu olimpiad specjalnych „Anna” Legnickie Pole

c

Str.1 – modyfikacja nagłówka wzoru oferty sugeruje ofertę wspólną

str.4 – pkt.7 harmonogram- temu zaprzecza;

Str. 5 pkt 5 nie koreluje z liczbą jednostek ze str. 6;

Str. 9 pkt 13 – wpisać „nie dotyczy”

Str. 6 – pkt.1 -błąd w sumie kosztów całkowitych;

Str. 8- pkt 9 -błąd wynikający z błędnie wyliczonej sumy kosztów całkowitych

2.

Stowarzyszenie Kajtek, Pawłowice Wielkie 19

Ochrona rodziny i praw dziecka

d

Str. 1- wpisać pełną nazwę zadania z ogłoszenia;

Str. 2- uściślić sposób reprezentacji stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu i osobami podpisanymi pod ofertą;

Str. 6 – błąd we wskazaniu nazwy

powiatu;

Str. 8 błąd w pkt. 1 kosztów administracyjnych i podsumowaniu kosztów ogółem;

Str. 9 -źle wyliczone procenty

3.

Stowarzyszenie „Prząśnik”

Brennik 24

XVIII Wielka biesiada

b

str.2 – źle określono sposób reprezentacji;

str. 3,4 – pkt 6 i 7 - terminy działań skorelować z datą rozpoczęcia zadania, błąd pisarski w pkt 4 harmonogram;

str. 5 pkt 8 ,ppkt 7 -zmienić nazwę jednostki miary- polisa

str. 8- pkt 5 – błąd w rodzaju miary;

str. 6 -pkt. 1 koszty merytoryczne -przypisać do konkretnego działania;

str. 7 – koszty osobowe przekraczają 10 % innych środków finansowych,

4.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” , Chojnów, Reja 3

„Świat rękodzieła - krok po kroku z wikliną papierową. Warsztaty pracy ze specjalistą”.

c

Str. 1- brak określenia rodzaju oferty;

Str. 6- zweryfikować numery 2 działania z harmonogramem;

Str. 7- złe jednostka miary przy umowie

Str. 7 – źle zsumowane koszty z wnioskowanej dotacji;

Str.7 – pkt 9, ppkt 2-zle wpisane kwoty - inne środki finansowe;

Str. 8 – pkt9, ppkt.4,5- źle obliczone %

5.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II w Legnicy

Pomoc rodzinom i wsparci w rozwiązywaniu problemów życiowych -poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II

d

brak

Str.7 -wkład osobowy przekracza 10% wkładu własnego;

Str. 7 – pkt 8, ppkt 10 (materiały dydaktyczne)– błąd w koszcie całkowitym;

Str. 9 –źle wyliczony % w pkt 5,6

Termin składania ofert z poprawkami mija 13 lutego 2017 r,. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro