Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2017 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

Wykaz ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie

(str. oferty)

Omyłki rachunkowe

(str. oferty)

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca

Zdrowie na talerzu – zasady właściwego i zbilansowanego żywienia u dorosłych.

a

Str. 1 data zakończenia zadania publicznego jest 28.06.2017r. a w harmonogramie na str.5 jest 08.06.2017 r.

Str. 8 w tabeli w pozycji wkład osobowy brakuje „0”

brak

2.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II

Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia psychicznego – prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II

a

brak

Str.9 w tabeli w pozycji 5 - % udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji - jest błąd wyliczeniowy

Termin składania ofert z poprawkami mija 13 lutego 2017 r,. o godz. 15.30 . Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-567, osoba do kontaktu - Paweł Żabicki