Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o w roku 2017 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 102/388/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

Wigilia 2017

2.000,00

2.000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

Śladami historii. Wspomnienie Bitwy pod Legnicą.

1.130,00

1.130,00

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica

Konkurs na najpiękniejsza szopkę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny

1.000,00

1.000,00

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica

Konkurs plastyczny i literacki „Św. Jan Paweł II wśród dzieci świata”

700,00

700,00

5.

Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór „Dnia Jednego”

„15 lat minęło – urodziny Chóru Dnia Jednego”

3.925,00

3.925,00