Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/389/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

„Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi”

5.000,00

3.000,00

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy

Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

1.000,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Kosztowanie uroków życia w Kunicach i Zamienicach

1.600,00

1.000,00

4.

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

III edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

3.400,00

2.000,00

5.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XIV Turniej w kręgle mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

2.000,00

1.500,00

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
w Legnicy

Kolonie letnie TPD Legnica dla dzieci młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu legnickiego

10.000,00

2.500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, rekomendacji dofinansowania nie otrzymał Klub Sportowy Feniks Legnica.