Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/390/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Moje, twoje, nasze miejsce w świecie” – rok 2017

2.450,00

2.450,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„W kontakcie z naturą” – Dolina Czarnej Wody

1.290,00

1.290,00