Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2017 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/392/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie, Jelenia Góra

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zawodników Klubu olimpiad specjalnych „Anna” Legnickie Pole

1.820,00

1.820,00

2.

Stowarzyszenie „Prząśnik”

w Brenniku

XVIII Wielka biesiada

3.000,00

3.000,00

3.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„Świat rękodzieła - krok po kroku z wikliną papierową. Warsztaty pracy ze specjalistą”

1.025,00

1.025,00

4.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II w Legnicy

Pomoc rodzinom i wsparci w rozwiązywaniu problemów życiowych -poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II

30.000,00

24.155,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Kajtek z Pawłowic Wielkich.